Stížnosti na rozhodnutí ČR nešetřit exekutivou, justicí, zákonodárnými sbory a veřejnoprávními medii a Ústavním soudem ČR brutální porušení článků 2 a 3 (právo na život a zákaz mučení) a dalších úmluvami OSN a Lisabonskou smlouvou garantovaných základních práv včetně práva a na zákonného soudce (Soudní dvůr), spravedlivý proces (meritorní projednání a odůvodnění) a základního práva na trest toliko na základě zákona, resp. pokusy justice a akademiků znesvéprávňovat vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure a předsedu správní rady asociace Canabis is The Cure, z.s. Dušana Dvořáka, MMCA
 •  

 • Zpravodaj Evropského soudu pro lidská práva - ZDE   EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA (ESLP) ODE DNE 10.10.2012 NIKDY MERITORNĚ NEPROJEDNAL 10 PODANÝCH STÍŽNOSTÍ NA ČR VE VĚCI VÝZKUMU CANNABIS IS THE CURE (KONOPÍ JE LÉK). ESLP PO ROCE A PŮL PROJEDNÁVÁNÍ DNE 28.2.2013 OZNAČIL PRVNÍ 4 STÍŽNOSTI NA ČR (NÁSLEDNĚ DALŠÍCH 6 STÍŽNOSTÍ DO DNE 1.7.2017) ZA PRÁVNĚ NEPŘÍPUSTNÉ K PROJEDNÁNÍ
  x

  x

    

  x


  x