12 Stížnost na Českou republiku adresovaná European Court of Human Rights je ze dne 19.12.2016 a 6.12.2016 a napadá další odmítavé rozhodnutí ČR č.j. II. ÚS 1091/16